דף הבית
תוכניות בינלאומיות לתואר שני באנגלית
לימודי ערב
הפקולטה לחינוך
הפקולטה למדעי החברה
הפקולטה למדעי הרוח
הפקולטה למדעים והוראתם
הפקולטה למשפטים
הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות
ביה"ס לניהול

הפקולטה למדעי הרוח PDF הדפסה דוא

החוג ללימודי אסיה - תואר שני עם התמחות במשפט ועסקים באסיה

תוכנית לימודים לתואר שני בלימודי נשים ומגדר

תואר שני בלימודי שואה

תואר שני בספרות עם התמחות בעריכה ספרותית ותרגום

מסלול אישי מואץ בהוראת היסטוריה לתואר ראשון ושני

תואר שני .M.A בתרבות הקולנוע

החוג לשפה וספרות ערבית - תואר שני בשפה וספרות ערבית  - תכנית לימודים ייעודית למורים

תואר שני בפילוסופיה של המדע ורציונאליות

החוג לארכיאולוגיה - מסלול מואץ לתואר שני
מגמת לימודים לתואר שני בשימור מורשת התרבות החומרית

תכנית לימודים לתואר ראשון  בלימודי ארץ ישראל במסלול שמירת טבע
החוג ללימודי ארץ-ישראל - תואר שני עם התמחות למורי דרך

החוגים לאמנות יצירה, מוסיקה ותיאטרון - מסלול תלת-שנתי לתואר ראשון עם מקבץ בטיפול באמצעות אמנויות

ביה"ס להיסטוריה - תואר שני עם התמחות במלחמה ושלום - תואר שני עם התמחות במדעי הדתות
ביה"ס להיסטוריה בשיתוף החוג לגרונטולוגיה – תכנית לימודים לתואר שני בהיבטים פסיכו-חברתיים של השואה

החוג להיסטוריה כללית – תואר שני עם התמחות בלימודי אירופה המודרנית


החוג ללימודי אסיה – תוכנית לימודים לתואר שני
החוג ללימודי אסיה – תוכנית לימודים לתואר שני לתלמידי הפקולטה למשפטים

התוכנית ללימודי יוון המודרנית - תוכנית לימודים במסגרת תואר ראשון ולימודים מתקדמים
תוכנית ללימודים ביזנטיים

החוג ללשון עברית:
מסלול חד חוגי לתואר ראשון
מדור עברית ושפות שמיות
מדור עברית במבט רב-תחומי
תואר שני עם התמחות בעריכה לשונית
תואר שני למורים ללשון ביום לימודים מרוכז

החוג ללימודים רב-תחומיים - תוכנית פסיכודאלי - מסלול דו-חוגי
החוג ללימודים רב תחומיים – השלמת תואר ראשון להנדסאים
החוג ללימודים רב-תחומיים – קורסי קיץ מתוקשבים לסטודנטים

החוג לפילוסופיה - תואר שני לתלמידי משפטים
החוג לפילוסופיה – תוכנית לימודים לתואר שני בפילוסופיה של המדע והרציונאליות

תואר שני בתולדות האמנות עם התמחות בלימודי אוצרות

החוג לתולדות האמנות - תוכנית פסיכודאלי - מסלול דו-חוגי

החוג לתיאטרון: תוכנית ליצנות רפואית – מסלול דו-חוגי בשיתוף החוג ללימודים רב-תחומיים

 

ימים פתוחים

יום פתוח בביה"ס לקרימינולוגיה, לימודי M.A. - ב 7/3

יום פתוח בביה"ס לטיפול באמצעות אמנויות - 28/1

יום פתוח בתוכנית ל- M.A. בלימודי נשים ומגדר - 20/2

יום פתוח במחלקה ליחסים בינלאומיים - מדעי המדינה - 13/3

 

כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת חיפה , הר הכרמל, חיפה 31905 טלפון: 04-8240111 | עיצוב: שני זילברמן, אגף המחשוב